Pigment

Vi har två typer av pigment. Dels grundpigment dels pigmentblandningar från Av Jord.

Pigmenten går utmärkta att använda i äggoljetempera eller blandas i vår vita inomhusfärg Vägg- & takfärg. Pigment kan också användas till att färgsätta kalkbruk.